Què és un univers DMX?

Dins del món de la il·luminació, un univers fa referència a un grup de dispositius d’il·luminació i altres aparells que es controlen com una unitat mitjançant un sistema de control centralitzat. En altres paraules, un univers és una col·lecció de dispositius que es poden controlar simultàniament per crear efectes d’il·luminació complexos i coordinats. Per exemple, un univers podria incloure un …

Continue Reading