Què és un univers DMX?

Dins del món de la il·luminació, un univers fa referència a un grup de dispositius d’il·luminació i altres aparells que es controlen com una unitat mitjançant un sistema de control centralitzat. En altres paraules, un univers és una col·lecció de dispositius que es poden controlar simultàniament per crear efectes d’il·luminació complexos i coordinats.

Per exemple, un univers podria incloure un grup de llums de parets, llums de cabina i llums robotitzades, així com altres dispositius d’il·luminació. Tots aquests dispositius es controlarien mitjançant un sistema de control centralitzat, com ara un controlador de llums DMX o un programa d’ordinador de control d’il·luminació.

El concepte d’univers és important per als professionals de la il·luminació, ja que permet controlar múltiples dispositius d’il·luminació de manera eficient i coordinada. Amb un sistema de control centralitzat, els professionals de la il·luminació poden ajustar ràpidament els nivells de llum, els colors i altres paràmetres per crear efectes d’il·luminació dinàmics i emocionants.

La quantitat de canals que té un univers pot variar depenent dels dispositius d’il·luminació que hi hagi dins d’ell. Per exemple, un univers DMX512 pot controlar fins a 512 canals d’il·luminació, que es poden assignar a qualsevol dispositiu compatible amb DMX. Això permet una gran flexibilitat i personalització a l’hora de crear efectes d’il·luminació.

És important destacar que no tots els dispositius d’il·luminació necessiten múltiples canals per funcionar. Alguns dispositius, com ara les llums d’escenari bàsiques, només necessiten un canal per controlar la seva intensitat. En altres casos, els dispositius més complexos poden requerir diversos canals per controlar el seu color, posició, girs i altres aspectes.

En resum, un univers és una forma eficient i eficaç de controlar múltiples dispositius d’il·luminació en una sola unitat. El concepte d’univers és una part integral de la tecnologia moderna de control d’il·luminació i és important per als professionals de la il·luminació per crear efectes d’il·luminació complexos i coordinats.