Què és un guió tècnic?

Un guió tècnic és un document escrit que proporciona informació detallada sobre les diferents parts d’una producció teatral, cinematogràfica o televisiva. Aquest document és el punt de partida per a la creació de qualsevol producció, ja que estableix la visió i el pla per a la producció completa.

El guió tècnic inclou informació detallada sobre els diferents elements de la producció, com ara la il·luminació, el so, el vestuari, el decorat i la posada en escena. Aquest document és escrit per un director tècnic o un dissenyador que treballa en col·laboració amb el director artístic o el director de la producció.

El guió tècnic està dissenyat per a proporcionar als diferents membres de la producció les indicacions necessàries per a la realització de la producció. Això inclou les indicacions per als actors, els tècnics de so i de llums, els dissenyadors de vestuari i de decorat, i qualsevol altre membre del personal implicat en la producció.

Els diferents elements d’un guió tècnic són:

  1. Llista de personatges: aquesta secció proporciona informació detallada sobre els diferents personatges que apareixen a la producció, incloent-hi les seves característiques físiques, la seva edat, personalitat i qualsevol altra informació important.
  2. Escenografia: aquesta secció proporciona informació detallada sobre el decorat i els diferents escenaris que es necessiten per a la producció. Això inclou la disposició de les escenes, les localitzacions, els accessoris i qualsevol altre element rellevant.
  3. Il·luminació: aquesta secció proporciona informació sobre la il·luminació necessària per a la producció. Això inclou la disposició de les llums, el tipus de llums, els colors i els efectes especials que es necessiten.
  4. So: aquesta secció proporciona informació sobre els efectes de so que són necessaris per a la producció, incloent-hi la música, els efectes de so i les indicacions per als tècnics de so.
  5. Vestuari: aquesta secció proporciona informació sobre els vestits i el maquillatge que són necessaris per a la producció, incloent-hi les indicacions per als dissenyadors de vestuari.
  6. Posada en escena: aquesta secció proporciona informació sobre la disposició dels actors i els moviments que han de fer durant la producció.

En resum, el guió tècnic és un document clau per a la creació de qualsevol producció teatral, cinematogràfica o televisiva. Aquest document proporciona als diferents membres de la producció les indicacions necessàries per a la realització de la producció.